english version Kontaktujte nás

Archiv novinekNOVINKY

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Chceš pracovat na perspektivních pracovních pozicích? Rád/ráda hledáš nové přístupy s využitím sociálních sítí jako je Linkedin, Facebook nebo Twitter? Baví Tě nové technologie a mluvíš dobře anglicky? Pokud ano, toto je nabídka pro Tebe.

Více čtěte zde >>
Představení Michaely Ečerové

Představení Michaely Ečerové

Pokračujeme v představování klíčových členů našeho týmu. Michaela je naše odbornice na "lovení" analytiků do risku, crm, financí nebo collection. Co o sobě prozradila?
Více čtěte zde >>
Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Přinášíme vám odborný článek Ivany Spoustové, externí spolupracovnice Personal Connect.
Více čtěte zde >>
Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Přinášíme Vám nový rozhovor s Alexandrou Lemerovou z časopisu Výjimečné ženy. Chcete-li se o ní i o společnosti dozvědět více, podívejte se na něj!
Více čtěte zde >>

Novinky

Zpět

Lenka Pavilková radí jak na cizí jazyky

Lenka Pavilková, zakladatelka a majitelka jazykové agentury Channel Crossing o tom, jak si vybrat vhodnou jazykovou školu, jak poznat kvalitního lektora, které jazykové certifikáty se oplatí získat a také o tom, jak přivést své vlastní děti ke studiu jazyků.

Na začátek asi standardní otázka pro majitelku jazykové agentury. Proč se vůbec učit cizí jazyky?

Asi neřeknu nic objevného, když použiji staré, známé rčení „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“. Znalost jazyků člověku skutečně rozšiřuje obzory a umožňuje vnímat věci kolem nás mnohem komplexněji. Základní znalost angličtiny je navíc v dnešní době téměř nutností vzhledem k technologiím používaným v každodenním životě. Jazyková vybavenost navíc přináší široké možnosti vzdělání a i následného zajímavého pracovního uplatnění u nás i v zahraničí.

 

Kolika jazyky mluvíte? Který jazyk je váš nejoblíbenější

Mluvím anglicky, německy a rusky, na různé úrovni, prošla jsem základy latiny a španělštiny. Vystudovala jsem anglistiku, proto mám asi k angličtině nejblíže, nicméně mám ráda i ruštinu, díky její zvukomalebnosti.

 

Jak jste se k učení jazyků dostala? Co Vás vedlo k založení jazykové agentury Channel Crossings?

Na počátku devadesátých let jsem studovala ve Spojených státech a po návratu do Čech jsem se začala živit překladatelstvím a tlumočnictvím. Práce bylo v té době hodně, proto jsem se rozhodla založit jazykovou agenturu. Zařadit do naší nabídky výuku jazyků bylo už jen dalším logickým krokem v procesu rozšiřování služeb.

 

Může uspět lokální jazyková škola v konkurenci světových jmen jako je Berlitz, British Council, Goethe-Institut, Institut Cervantes a další, pokud nechce konkurovat jenom cenou?

Určitě může. Jmenovala jste převážně kulturní instituty, s výjimkou jazykové školy Berlitz. Kulturní instituty mají svá specifická poslání a přestože poskytují výuku jazyků, zaměřují se i na další aktivity, převážně kulturního charakteru. Jazykové školy se mohou profilovat různým směrem, např. mohou aplikovat určitou výukovou metodu nebo se zaměřují na určitý specifický segment trhu atd. Naše škola se snaží těžit z komplexnosti nabízených jazykových služeb a z jejich propojení.

 

Jaká je podle vás  jazyková gramotnost v České republice? Podle některých průzkumů se více než čtvrtina Čechů starších 15 let domluví jen svou mateřštinou. Jak je to možné 21 let po sametové revoluci?

Bohužel jazyková gramotnost v ČR je opravdu velmi nízká, navíc se prohlubuje propast mezi velmi dobře jazykově vybavenou „špičkou“, tedy lidmi, kteří studovali v zahraničí nebo na mezinárodních školách, případně se věnovali studiu jazyků v jiných vzdělávacích zařízeních, a mezi průměrem, jehož úroveň, dle mé zkušenosti, pomalu klesá. Tuto situaci potvrzuje i to, že představitelé ministerstva školství mají velké obavy ze zavedení povinné maturity z cizího jazyka a tuto povinnost odkládají. Příčina této situace spočívá převážně v neodpovídající kvalifikaci učitelů jazyků i v některých nesystémových opatřeních ve výuce jazyků.

 

Co se dá udělat pro zlepšení této situace?

Samozřejmě základem jsou finance. Je nutné do školství nalít více peněz, nikoli však plošně, ale adresně. Peníze by se měly dostat přímo k učitelům, a to hlavně k těm kvalitním, tzn. mít možnost ocenit kvalitního učitele. Toto jsou kroky, které nemůže běžný občan přímo ovlivnit, nicméně dá se dělat mnohé a již se i děje. Například většina školek nabízí v nějaké formě výuku angličtiny. Doposud výuka trpěla tím, že na toto vzdělávání nebyla návaznost v prvních a v druhých třídách. V poslední době, a domnívám se, že v mnohých případech pod tlakem rodičů, probíhá v mnoha školách výuka angličtiny již od první třídy, a to formou povinného nebo nepovinného předmětu. Povinná maturita z cizího jazyka, v budoucnosti možná nahrazená mezinárodní jazykovou zkouškou určitého stupně, bude dalším přínosem k vytvoření tlaku na vyšší úroveň jazykového vzdělávání.

Obecně bych rodičům doporučila, aby se zajímali o to, jakým způsobem výuka, v našem případě jazyková, ve škole probíhá, a aby v případě zásadních nedostatků ve výuce vytvořili tlak na změnu vyučujícího. Znám případy, kdy ke změně skutečně došlo a přineslo to pozitivní výsledek.

 

Na základních školách mají v současnosti děti i dva světové jazyky. Jak ze svých zkušeností, tak ze zkušeností svých kolegů, vím, že pokud chceme, aby se naše děti jazyk skutečně naučily, musí chodit na doučování nebo do jazykových škol. Ceny jazykových kurzů nejsou malé. Jak mít jistotu, že se takto vynaložené prostředky vrátí?

Při výběru jazykové školy je nutno dbát na to, aby se jednalo o školu, která poskytuje kvalitní služby a navíc umí „ušít kurz na míru“ dle potřeb jednotlivých klientů. Důležité také je, aby byla škola s klientem i po zahájení kurzu v kontaktu, aby sledovala, zda výuka běží v naplánovaném rozsahu a splňuje očekávání klienta.

Kvalitu školy si můžete ověřit například referencemi nebo třeba i tím, že si zjistíte, zda škola prochází nějakým vnějším auditem, jehož úspěšné absolvování garantuje určitou kvalitu služeb. Jedná se třeba o školy splňující kritéria Asociace certifikovaných jazykových škol nebo EAQUALS apod.

 

V čem je přínos lektora z jazykové školy ve srovnání s „učitelem“, kterého si můžu najít na inzerát? Většinou je takovýto učitel výrazně levnější.

Jazyková škola by vám měla garantovat, že lektor prošel určitým výběrem, že je na něj spolehnutí po odborné, ale i po osobnostní stránce. Mluvili jsme například o doučování dětí, často to znamená, že lektoři učí v soukromém bytě nebo v případě výuky ve firmách se lektor někdy může dostat k citlivým informacím a je tudíž nutné, aby respektoval pravidla o mlčenlivosti. Osobnost lektora nemůžeme rozhodně podceňovat.

Kromě pečlivého výběru lektorů, který by se mohl jevit jako samozřejmost, jde i o podporu lektorům poskytovanou především kvalitními školami. Jedná se o jejich pravidelné vzdělávání, hospitace a následnou zpětnou vazbu, dostatečné zázemí (knihovnu, počítače, technické vybavení atd.), řízení lektorů a výuky akademickým managementem atd. Toto vše je v ceně za lektora kvalitní jazykové školy obsaženo, samozřejmě pak tato cena nemůže konkurovat ceně lektora, kterého si najdete přímo na inzerát. A jsme opět u kritérií. Pokud je jediným kritériem cena, lektor z jazykové školy nemůže uspět. Naštěstí je dost těch, kteří si uvědomují, že vzdělání je cenná komodita, a že nelze při jeho získávání zohledňovat pouze cenu.

 

Jak se vám daří zajišťovat kvalitní lektory? Speciálně u rodilých mluvčích v současnosti nestačí, že jenom mluví tím jazykem, ale mají i pedagogické schopnosti. Jak to zajišťujete?

Lektoři v jazykové agentuře Channel Crossings procházejí dosti náročným výběrovým řízením, jehož součástí je i zkušební hodina. Stejně tak jako u českých tak i u zahraničních lektorů je z naší strany požadována odpovídající kvalifikace. Je ale pravda, že speciálně v anglicky mluvících zemích není stejná struktura vzdělávání učitelů jako v kontinentální Evropě. Důsledkem této situace je méně absolventů vysokých škol s pedagogickým vzděláním. Proto existuje mnoho různých typů kurzů, kterými si lektoři anglického jazyka doplňují pedagogické vzdělání. U nás si navíc lektoři svou kvalifikaci rozšiřují v rámci interního vzdělávání a ti nejzkušenější pracují jako metodici nebo vedoucí učitelé a poskytují poradenství služebně mladším kolegům. Kvalitní lektory si udržujeme tím, že pro ně vytváříme odpovídající zázemí a dbáme na jejich profesní rozvoj.

 

O jaké jazyky je v současnosti největší zájem?

Největší zájem je pochopitelně o angličtinu, dále o francouzštinu a němčinu, pak přichází na řadu španělština, ruština, italština a čeština pro cizince. Zájem je i o čínštinu, japonštinu a holandštinu, ale tyto a další méně běžné jazyky jsou poskytovány pro menší skupiny zájemců a pro jednotlivce, proto tyto kurzy najdete jen výjimečně vypsány mezi kurzy veřejnými, většinou se výuka domlouvá dle individuálních potřeb.

 

Co si myslíte o iniciativě  Šprechtíme.cz? Pod heslem „Naučte se šprechtit“ se bude prostřednictvím plakátů a rádiových spotů propagovat výuka němčiny v České republice.  Je do této iniciativy zapojena i vaše jazyková agentura? Jak vy vnímáte zájem o němčinu a její uplatnění?

Naše jazyková škola do této iniciativy zapojena není, nicméně tuto iniciativu vítám a jsem toho názoru, že je to krok správným směrem, přestože mohl být načasovaný o něco dříve a ne až v době, kdy je situace s úpadkem zájmu o výuku němčiny alarmující. Uvědomme si, že Německo je náš nejdůležitější obchodní partner, navíc náš soused, a my nejsme schopni tuto skutečnost zohlednit v našem vzdělávání. Přitom situace na druhé straně hranice je o poznání lepší. Němci a Rakušané v příhraničních oblastech se česky učí a existuje zde mnoho programů zaměřených na propagaci a podporu jazykového vzdělávání.

Na druhou stranu není za současné situace jednoduché němčinu „prodat“. V nedávné době jsme byli přizváni jako partneři do projektu výuky němčiny do školek. Projekt inicializovala jedna renomovaná firma, která měla zájem výuku významně finančně podpořit. Přes veškerou snahu této firmy, vedení radnice příslušné městské části a v neposlední řadě i naší, se nám nepodařilo vzbudit mezi rodiči dostatečný zájem, aby se projekt mohl rozjet. Proto výše uvedenou iniciativu vítám. Je nutné nejdříve zvýšit obecné povědomí o důležitosti studia německého jazyka a poté činit další jednotlivé kroky.

 

Na trhu je nabídka velkého množství mezinárodních jazykových zkoušek. Jak se v nich zorientovat? Které byste vy osobně doporučila?

V první řadě je nutné si ujasnit, za jakým účelem zkoušku skládáte. Některé typy zkoušek jsou podmínkou pro přijetí na střední nebo vysoké školy v zahraničí, některé pro zahraniční stáže, některé zase pro výkon určitých povolání. Pokud nejste přímo vázáni na určitý typ zkoušky, pak je dobré si uvědomit, že některé zkoušky mají pouze dočasnou platnost a některé neomezenou. Navíc u vyšších jazykových úrovní (dle Evropského referenčního rámce) si můžete vybrat zkoušku zaměřenou na obchodní, případně odborný jazyk nebo zkoušku všeobecnou. Výběr je velký, základní informace získáte na internetu, s vhodným výběrem by vám měla pomoci i každá profesionální jazyková škola, jejíž akademický personál je v oblasti mezinárodních zkoušek dostatečně erudovaný.

Naše škola je autorizovaným zkušebním centrem pro zkoušky TOEIC, TOEFL, TFI a City&Guilds.

 

Jaké máte zkušenosti se zahraničními jazykovými pobyty? Jak si vybrat ten správný?

Se zahraničními pobyty je to podobné jako s dovolenou. Pokud vyberete špatně, vyhodíte spoustu peněz a navíc budete ještě dlouho otráveni, že jste investovali váš čas a energii do něčeho, co nemělo smysl. Proto se u těchto pobytů zvláště vyplatí mít dobré reference a obrátit se na firmu, která má s těmito službami dostatečné zkušenosti. Znamená to, že školy, které prodává, také osobně navštěvuje, jezdí na mezinárodní workshopy a zjišťuje si, jakou zkušenost mají s příslušnými školami zprostředkovatelské agentury z jiných zemí, a v neposlední řadě získává zpětnou vazbu od svých klientů a tu zohledňuje v dalších nabídkách.

Správná volba kurzu spočívá především v uvědomění si vlastních očekávání. Při schůzce nebo komunikaci s konzultantem pro pobyty v zahraničí je nutné tato očekávání sdělit, skutečně se nebát říci, jak si pobyt představujete, a to nejen co se týče kurzu samotného, ale i třeba ubytování, doprovodného programu atd. Na základě této stručné vstupní analýzy, navrhne konzultant jazykové pobyty, které co nejvíce odpovídají daným představám a probere s vámi případná „pro a proti“ jednotlivých nabídek. Protože se většinou jedná o poměrně finančně náročnou formu výuky, je dobré kurzy vybírat včas a po dostatečném ujasnění cílů a očekávání.

 

Můžu na závěr jednu osobní otázku? Máte malé děti. Začala jste u nich již s výukou jazyků? Pokud ano, můžete se s námi podělit jak?

Asi jako každá matka, měla jsem původně trochu jiné představy … Teď vážně. S mou dcerou jsem začala odmalinka komunikovat anglicky, ale vzhledem k tomu, že já i manžel jsme Češi, dcera to rychle pochopila a začala angličtinu brzy bojkotovat. Nechtěli jsme situaci nijak hrotit, tak jsme původní záměr opustili a snažíme se jí angličtinu podsouvat postupně, v malých dávkách. Totéž dělám s jejím mladším sourozencem, který už mým pokusem odmala aplikovat cizí jazyk, neprošel. Obě děti navštěvují dva dny v týdnu anglickou mateřskou školku, ve které si jazyk pomalu osvojují přirozenou cestou s rodilými mluvčími. O tom, zda tento přístup k něčemu povede, budu moci poreferovat ale až za pár let.

 

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Alexandra Lemerová

 

Lenka Doležalová Pavilková je zakladatelkou a majitelkou jazykové agentury Channel Crossings. (více na www.chc.cz) Této činnosti se začala věnovat hned po studiích na vysoké škole v Praze a ve Spojených státech. Během podnikání absolvovala studijní pobyty a stáže v Izraeli, v USA a v Německu. Je členkou představenstva Asociace certifikovaných jazykových škol a předsedkyně občanského sdružení EDUcentrum. Je matkou dvou dětí, ve volném čase vede oddíl sportovní gymnastiky v Praze-Radotíně.