english version Kontaktujte nás

Archiv novinekNOVINKY

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Chceš pracovat na perspektivních pracovních pozicích? Rád/ráda hledáš nové přístupy s využitím sociálních sítí jako je Linkedin, Facebook nebo Twitter? Baví Tě nové technologie a mluvíš dobře anglicky? Pokud ano, toto je nabídka pro Tebe.

Více čtěte zde >>
Představení Michaely Ečerové

Představení Michaely Ečerové

Pokračujeme v představování klíčových členů našeho týmu. Michaela je naše odbornice na "lovení" analytiků do risku, crm, financí nebo collection. Co o sobě prozradila?
Více čtěte zde >>
Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Přinášíme vám odborný článek Ivany Spoustové, externí spolupracovnice Personal Connect.
Více čtěte zde >>
Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Přinášíme Vám nový rozhovor s Alexandrou Lemerovou z časopisu Výjimečné ženy. Chcete-li se o ní i o společnosti dozvědět více, podívejte se na něj!
Více čtěte zde >>

Novinky

Zpět

Jak Zdeňek Mengler řídí projekty

Zdeňek Mengler patří k jednomu z nejzkušenějších projektových manažerů v České republice. Podělil se s námi o své zkušenosti s řízením projektů jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Ve svém portfoliu má projekty jak z České republiky, tak z celého CEE regionu.

Máte zkušenosti s rolí projektového manažera na straně klienta, tak s rolí projektového manažera na straně IT dodavatele. Co je klíčové pro úspěch v těchto rolích? Co mají společné a v čem se odlišují?

Na začátku zkusme definovat klíčové atributy pro úspěch projektu. Ten hlavní je podle mne celistvý a pružný přístup k chápání zadané problematiky projektu, a to jak při jeho inicializaci, tak po celou dobu jeho trvání. Druhým a neméně důležitým atributem je nastavení správné a citlivé komunikace se všemi důležitými účastníky projektu.

A teď se podívejme na to, v čem se liší práce u zákazníka a u dodavatele. Na první pohled se zdá, že se jedná o různé oblasti a různé přístupy, ale myslím si, že se zásadně neliší. Pouze na straně klienta se může jevit větší důraz na chápání celkového obchodního kontextu organizace, zatímco IT dodavatel se zaměřuje více na konkrétní dodávku a všechny její komerční a obchodní dopady. Myslím si ale,  že je správný i obrácený přístup, kdy vedoucí projektu na straně zákazníka sleduje rozsah, rozpočet a kvalitu jednotlivé dodávky (nebere projekt jako „dodávku na klíč“) a pro dodavatele je důležité znát okolí, které řídí jeho projekt.

 

Kdo se může stát dobrým projektovým manažerem? Jaké by měl mít vzdělání? Zkušenosti? Další dovednosti?

Pokud vůbec lze říci nějaké pravidlo, tak výhodou vedoucího projektu je být komunikativní, koncepční, systematický, otevřený a motivující pro své okolí. Hlavně by měl být vždy připraven na změny, vychutnávat si problémy a stresové situace a vždy ukazovat svému týmu, svému zadavateli a všem v okolí, že on je ten, který tuto káru táhne dál.

 

Je rozdíl mezi projektovým managementem v podání ženy a muže?

Tak to je velmi filosofická, obecná a často kladená otázka, jaký je rozdíl mezi manažerem a manažerkou. Pokud se žena vypracuje na špičkovou manažerku, tak musí být v tvrdé konkurenci a současném chápání světa mnohem lepší než muž. Plus k tomu přidává systematičnost, umění dotahovat věci do konce i to, že jí většinou jde o výsledek a ne o její ego. Ale abych také přidal nějaké plusy i nám mužům, tak umíme být tvrdší, dokážeme dát stranou úkoly s menší prioritou (včetně osobních záležitostí), vrhat se do věcí bezmyšlenkovitě po hlavě, prostě pro prapor zapomenout na vše kolem.

 

Co byste poradil začínajícím projektovým manažerům? Doporučil byste jim využít služeb mentora, zkušeného projektového manažera?

Ano, jednoznačně. Jedna věc jsou znalosti získané na školeních, ale druhá věc je reálná praxe a reálný cit pro situaci a její řešení. A zde vidím roli pro zkušeného a přátelsky nakloněného mentora, který pomůže mladšímu kolegovi vybrat tu pravou z jeho připravených variant způsobem nasměrování a hledání priorit.

 

Máte manažerský vzor? Jaký je váš „made in ideál“ a proč?

Nerad bych jmenoval jednotlivé osoby, i když je jich určitě celá řada. Uvědomuji si, že často vzpomínám na klidný anglický přístup mých šéfů, kolegů, dodavatelů či zákazníků, kteří pocházeli z Velké Británie. Člověk měl vždy pocit klidu, existující koncepce, jasně definovaného směru i otevřené atmosféry pro názory celého týmu a další postup jednání.

 

Pracoval jste na největších projektech jak v České republice, tak v Střední a Východní Europě. Co byla pro Vás největší výzva?

V mém případě je to jednoduché. Byl to projekt implementace a následného zkušebního provozu systému a procesů Operátora trhu s elektřinou (OTE). Bylo to v roce 2001, kdy jsme v září podepsali smlouvu a už na konci prosince se měřilo, obchodovalo na energetické burze a přes banky zúčtovaly značné částky mezi subjekty trhu.

Šli jsme do této akce po hlavě, vybrali jsme správný tým, uměli jsme se dohodnout se zákazníkem a další řadou účastníků projektu. Zejména jsme ale věděli, že jsme všichni na jedné lodi a máme jeden společný cíl.

 

Jaká je ve Východní Europě manažerská úroveň? Co vás překvapilo? Inspirovalo?

Strávil jsem v Rusku téměř dva roky a přiznám se, že jsem o této otázce nepřemýšlel. Možná teď je pro to vhodná chvíle. Rozdíl je daný kulturou a historií národa a asi i dynamikou země a jejího trhu. Kromě těchto geografických aspektů jsou tam ještě další, které mě překvapily. A to byly ženy a jejich protipól muži… Většinou jsem narazil na velmi schopné manažerky - akční, pracovité a absolutně spolehlivé. Naproti tomu u mužů to bývalo velmi často naopak.

 

Jaké jsou vaše zkušenosti se spoluprací s obchodním týmem? Jak zajistit, aby se zákazníkovi prodalo to, co potřebuje tak, aby to realizační tým dokázal dodat v čase, kvalitě a rozpočtu dohodnutém s klientem?

Děkuji za velmi zajímavou otázku. Myslím si, že stejně jako na projektu, záleží zejména na vzájemné komunikaci, nastavení shodného chápání obchodních případů, priorit a rizik jejich prodeje i následné realizace.  V dnešním konkurenčním trhu budou rizika vždy existovat, jde jen o to o nich vědět, ohodnotit správně jejich úroveň a stanovit ten správný způsob jejich řízení a presentace. 

 

Na projektu z různých důvodů (podceněná pracnost, těžší spolupráce s klíčovými uživateli, nedostatečná kvalifikace konzultantů dodavatele, …) dochází peníze. Jak nejlépe tuto situaci řešit?

Odpovím možná obecně, protože jak je uvedeno v závorkách, kritických situací může být mnoho. Řešení vidím opět ve správném chápání a ohodnocení situace mezi všemi účastníky projektu, posouzení motivace a dopadů pro každého účastníka jednotlivě a citlivé hledání vhodné kombinace dalších kroků. V realitě je chybějící rozpočet vždy problém a velmi často se stává, že na to doplácí ten článek celého projektového řetězce, který nejméně křičí a bojuje o své místo na slunci.  

 

Můžeme na závěr osobní otázku? Rád cestujete po horách a zajímavých zemích. Kde se vám nejvíce líbilo? Co vás překvapilo? Co byste doporučil našim čtenářům?

Tak to je potěšení nakonec. Mojí srdeční záležitostí jsou Himaláje v krásné zemi s nádhernými lidmi v Nepálu. Když člověk stojí tváří v tvář těmto horám a lidem, tak získá odstup od práce a života v naší civilizaci a nadhled na důležité priority. Tam jsem si uvědomil i to, co mne na práci vedoucího projektu inspiruje a těší. Proto se vždy vracím do civilizace nabitý energií a velkou chutí do práce i života jako takového.

 

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Alexandra Lemerová

 

Zdeněk Mengler (55 let) vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor Automatizované systémy řízení. Po jejím absolvování pracoval v IT ve společnostech Agroprojekt Praha, Patentovém informačním centru a ČEZ.

V devadesátých letech působil ve firmách Poštovní Banka, Unisys a od roku 1995 ve společnosti Logica. Zde pracoval nejprve jako konzultant, později jako projektový a operační manager. Počátkem nového tisíciletí si vyzkoušel vedení projektů na straně zákazníka ve společnostech Eurotel Praha a dále v Rusku v Home Credit a Finace Bank. Po návratu to Logica zodpovídá v současné funkci Delivery managera za dodávku projektů a služeb v České republice. Ve svém volném čase se Zdeněk Mengler věnuje četbě, běhu a turistice všeho druhu. Rád cestuje po horách a zajímavých zemích.