english version Kontaktujte nás

Archiv novinekNOVINKY

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Chceš pracovat na perspektivních pracovních pozicích? Rád/ráda hledáš nové přístupy s využitím sociálních sítí jako je Linkedin, Facebook nebo Twitter? Baví Tě nové technologie a mluvíš dobře anglicky? Pokud ano, toto je nabídka pro Tebe.

Více čtěte zde >>
Představení Michaely Ečerové

Představení Michaely Ečerové

Pokračujeme v představování klíčových členů našeho týmu. Michaela je naše odbornice na "lovení" analytiků do risku, crm, financí nebo collection. Co o sobě prozradila?
Více čtěte zde >>
Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Přinášíme vám odborný článek Ivany Spoustové, externí spolupracovnice Personal Connect.
Více čtěte zde >>
Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Přinášíme Vám nový rozhovor s Alexandrou Lemerovou z časopisu Výjimečné ženy. Chcete-li se o ní i o společnosti dozvědět více, podívejte se na něj!
Více čtěte zde >>

Novinky

Alena Svozilová, MBA nám poskytla rozhovorZpět

Alena Svozilová, MBA nám poskytla rozhovor

Na našich stránkách v sekci Novinky vám budeme pravidelně přinášet rozhovory se zajímavými lidmi. Chceme tím obohatit informační hodnotu našich stránek a vám dát něco navíc.
Alena Svozilová je dlouholetou konzultantkou a manažerkou s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti projektového a procesního managementu a informačních technologií.

Co Vás přivedlo k projektovému managementu?

Pravděpodobně to stejné, co potkalo většinu projektových manažerů – na určitém stupni kariéry se role postupně změní z řešitelské na manažerskou – postupně přibude odpovědnost za řízení menších úkolů v rámci pracovního týmu, která se jednoho dne změní v první samostatný projekt.

 

Jste zkušenou projektovou manažerkou. Již několik let žijete a pracujete ve Spojených státech. Jaké jsou největší rozdíly v přístupu k řízení projektů? Co dělají lépe a mohli bychom se z toho poučit?

Spojené Státy jsou země příležitosti a rozmanitosti ve všech oblastech života. Setkáte se zde s projekty, které jsou vedeny naprosto špičkově, stejně jako vás mnohdy překvapí relativně nízká úroveň profesionality. Vzhledem k tomu, že se americká asociace projektových manažerů PMI prosadila jako celosvětová norma metodologie projektového managementu a je používána i u nás, na teoretické úrovni rozdíly velké nejsou. Kde stále ještě vidím odstup, je oblast individuální kvalifikační přípravy. Američtí projektoví manažeři, stejně jako konzultanti a profesionálové v mnoha oblastech, věnují poměrně velkou pozornost osobnímu rozvoji a sebevzdělávání. Nečekají, až je zaměstnavatel vyšle na školení, ale pracují na své kariéře stejně, jako každý jiný podnikatel přemýšlí nad svými strategickými cíli a nad kroky, které k jejich dosažení bude potřeba vykonat.

 

V roce 2006 Vám společnost Grada vydala knihu o projektovém řízení. Co Vás vedlo k napsání této knihy?

Po přestěhování za rodinou do Spojených Států jsem měla přechodně více času na budování nových kontaktů a nalezení cest, jak se plně zapojit do nového profesionálního prostředí. Rozhodla jsem se, že toho využiji a podělím o své odborné znalosti a zkušenosti s ostatními kolegy. Psaní knihy o Projektovém managementu hodnotím z dnešního pohledu jako velmi dobrý krok. Umožnilo mi zabývat se projektovým managementem v detailech, na které při praktickém řízení projektu nezbývá čas, a proto bývají řešeny velmi intuitivně. Zdá se, že jsme se zaměřením knihy trefili do potřeb českých projektových manažerů – poptávka si vyžádala, že jsme vloni připravili druhé rozšířené vydání. Psaní knihy je samo o sobě náročným projektem vyžadujícím pečlivé plánování, měření postupu a důsledné řízení v zájmu plnění podmínek kontraktu s vydavatelem.

 

Co považujete v projektovém řízení za nejdůležitější?

Projektový management je komplexní manažerská disciplína, která obsahuje celou řadu důležitých prvků. Některé jsou zjevné a velmi dobře zachycené v metodologiích a každý projektový manažer se je může naučit. Jiné jsou dány do vínku sudičkami prostřednictvím talentu a osobnosti. Každý projektový manažer má své osvědčené nástroje a, položíte-li mu nebo jí tuto otázku, odpověď bude úplně jiná, a přesto na ní bude mnoho pravdy. Může to být teoretická příprava, organizovanost, kreativita, přirozená autorita, leadership, orientace na výsledky nebo přehled v odborné oblasti realizovaných projektů. V mém žebříčku stojí na vysokém místě rovněž vize, schopnost představit si budoucí výsledek projektu, kroky, které k jeho vytvoření bude potřeba naplánovat a vykonat, a následné srozumitelné předání představ členům projektového týmu. Má-li projektový manažer vést další lidi k dosažení určitého cíle, pak musí být schopen vidět, jak daleko a v jakém směru má tým dojít.

 

Jaký nejtěžší projekt jste řídila? Díky čemu jste se vypořádala z jeho úskalími?

Nechci zacházet do detailů konkrétního obchodního případu , proto prozradím jen tolik, že celý projekt nebyl vhodným řešením z pohledu technologického konceptu a byl ovlivněn oboustrannou snahou dodavatele i zákazníka o realizaci kontraktu. Jako relativně málo zkušená manažerka jsem nevěnovala při přebírání projektu dostatek pozornosti možným rizikům. Byl rok 1999, všechny systémy procházely bouřlivými změnami a projekt vývoje nového software s vysokými nároky na integraci byl předurčen ke generování problémů. Každý projekt má vnitřní rezervy, kterými může pokrýt drobné obtíže. Je-li zatížen nedostatečným plánem řízení rizik, pak i takové detaily, že členové týmu pracující v různých lokalitách nevyznávají nadměrné cestování a snaží se řešit vše pouze po telefonu, přinese do projektu další chyby, na něž už plánovaný „polštář“ nestačí. Náš tým měl štěstí, že dostal šanci chyby napravit. Nastalo období důsledného řízení komunikace, rozdělení zbývající části předmětu projektu do menších, pečlivě navržených a dobře otestovaných subkomponent. Projekt se rodil v bolestech, přesto si jej vysoce cením – jak se říká, na „rozpálená kamna“ si rozumný člověk sáhne jen jednou.

 

Jedna z kapitol ve Vaší knize se věnuje řízením rizik na projektu. Z našich zkušeností je to jedna z oblastí, která se často na projektech podceňuje. Dokonce jsou projekty, kdy se rizika řídí velmi formálně, nebo až nastanou…. Jaké jsou z Vaší zkušenosti největší rizika? Jak s nimi pracovat?

Každý projekt je jiný a seznam specifických rizik může být velmi široký. Bez znalosti konkrétního projektu není možné spekulovat o typických rizicích. Největším obecným rizikem většiny projektů je neopodstatněný optimismus, nezvádnutá očekávání zájmových skupin a snaha realizovat projekt za každou cenu. Svou podstatou je projekt organizovaným úsilím zaměřeným na vytvoření něčeho, o čem na jeho začátku víme jen relativně málo. Mělo by být v zájmu všech zúčastněných hodnotit projekt na jakémkoliv stupni vývoje bez růžových brýlí nebo pod tlakem nezbytnosti inkasovat plnou smluvní částku. Jsou projekty, u nichž by se mělo považovat za úspěch, jsou-li zastaveny dříve, než vytvoří něco, co nebudeme moci považovat za nic jiného něž škody a plýtvání, a to ať již z pohledu investovaných peněz, nebo času a úsilí zainteresovaných osob. Jediným receptem na tento problém je otevřená spolupráce sponzora projektu a projektového manažera, pragmatické řízení očekávání všech zájmových skupin, průběžné hodnocení přínosů projektu vzhledem k potřebám jeho zákazníka a měnícím se podmínkám trhu a schopnost objektivně hodnotit možnosti splnit cíle projektu z hlediska jeho skutečných přínosů. Nemá-li některý z uvedených pohledů šanci na úspěch, pak zastavení včasné takového projektu není hanbou ani selháním.

 

Je rozdíl mezi projektovým managementem v podání ženy a muže?

Je a není. Není v pohledu odbornosti, šance na úspěšné ukončení projektu, ani v oblasti talentu. Rozdíly mohou být tam, kde je výkon role ovliněn osobností a stylem. Ženy bývají pečlivější při práci s detaily, trpělivější při řešení drobných zádrhelů. Muži naopak mívají lehčí ruku pří řízení rizikových situací a snazší pozici při získávání přirozené autority v technických oborech. Ani jedno však neznamená, že nemohou být jedinci, kteří se do těchto stereotypů nehodí, nebo že uvedená vlastnost, hraničí-li s extrémem, svého nositele nepřivede do obtíží.

 

Co byste poradila začínajícím projektovým manažerům? Doporučila byste jim využít služeb mentora, zkušeného projektového manažera?

Určitě. Pokud má mladý projektový manažer příležitost se poučit u dlouholetých praktiků projektového managementu nebo jiných specializovaných metodologií, pak by se neměl této možnosti zříkat. Číst knihy a případové studie je rozumné, projektové prostředí je však velmi různorodé a knihy nemohou odpovědět na každou otázku.

 

Dokončujete pro Gradu novou knihu. Můžete nám prozradit, o čem bude?

Nová kniha bude o zlepšování podnikových procesů a použití metodologie Lean Six Sigma. Přes zdánlivě odlišné téma, obě odborné oblasti mají k sobě svou podstatou velmi blízko.

 

Jaké jsou Vaše další plány?

Pracovat na zlepšování procesů mých zákazníků, vést projekty manažerského poradenství a implementace změn a zároveň psát knihy je náročná práce. Po dokončení té, kterou mám právě na stole, mám na programu nezbytnou relaxaci, rodinu, občerstvení osobních koníčků – každý projektový manažer by měl pamatovat na rovnováhu pracovního a osobního života a kompenzovat tak nároky svého povolání. Další profesionální kroky zatím nalinkovány nemám, ale již se těším na něco náročného a motivujícího. 

 

Děkujeme za rozhovr.

Autor: Alexandra Lemerová

Alena Svozilová, MBA je dlouholetou konzultantkou a manažerkou s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti projektového a procesního managementu a informačních technologií. V uplynulých dvaceti letech pracovala v celé řadě podniků od malých soukromých firem přes rozsáhlé mezinárodní společnosti. Jako konzultant a projektový manažer působila v projektech zaměřených na zlepšování kvality a výkonnosti procesů, strategického marketingu, řízení a implementace informačních technologií v celé řadě předních českých podniků i ve státní správě. Má hluboké znalosti v oblasti manažerských metod, realizace strategických iniciativ a zlepšování procesů. Je autorkou odborných knih o řízení projektu.

Je absolventkou elektrotechnické fakulty VUT v Brně a v roce 1999 úspěšně ukončila studium MBA v rámci společného programu VUT v Brně a Nottingham Trent University ve Velké Británii. Od roku 2002 žije v USA.