english version Kontaktujte nás

Archiv novinekNOVINKY

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Pojďte s námi měnit svět náboru!

Chceš pracovat na perspektivních pracovních pozicích? Rád/ráda hledáš nové přístupy s využitím sociálních sítí jako je Linkedin, Facebook nebo Twitter? Baví Tě nové technologie a mluvíš dobře anglicky? Pokud ano, toto je nabídka pro Tebe.

Více čtěte zde >>
Představení Michaely Ečerové

Představení Michaely Ečerové

Pokračujeme v představování klíčových členů našeho týmu. Michaela je naše odbornice na "lovení" analytiků do risku, crm, financí nebo collection. Co o sobě prozradila?
Více čtěte zde >>
Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Personální bezpečnost - Zaměstnanci jako bezpečnostní riziko

Přinášíme vám odborný článek Ivany Spoustové, externí spolupracovnice Personal Connect.
Více čtěte zde >>
Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Rozhovor s Alexandrou Lemerovou v novém vydání Výjimečných žen

Přinášíme Vám nový rozhovor s Alexandrou Lemerovou z časopisu Výjimečné ženy. Chcete-li se o ní i o společnosti dozvědět více, podívejte se na něj!
Více čtěte zde >>

Novinky

Co přináší spolupráce s Dr. Martinou Jankovskou?Zpět

Co přináší spolupráce s Dr. Martinou Jankovskou?

Personal Connect od ledna 2014 navázal spolupráci s Dr. Martinou Jankovskou, advokátkou, která rozšiřuje portfolio našich služeb.


Jak se tato spolupráce rodila a proč, i o tom je rozhovor s Dr. Martinou Jankovskou, advokátkou Partnerem spolupracujícím s Personal Connect s.r.o. od 01.01.2014.

Martina Jankovská vystudovala kromě oboru ekonomie průmyslu na Technické univerzitě v Ostravě (Vysoká škola báňská, 1988) právnickou fakultu University Karlovy (1993) a získala doktorský titul tamtéž (1998). Od roku 1993 působí v advokacii, od roku 1997 jako advokátka, spolupracovala s brněnskou kanceláří CZERWENKA & PARTNER v.o.s., s poradenskou společností Central European Advisory Group, od roku 2004 do roku 2013 byla partnerkou české advokátní kanceláře Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., od roku 2008 společníkem slovenské advokátní kanceláře Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o. Od ledna 2014 zahájila činnost jako samostatná advokátka. V rámci své nové praxe se věnuje tradičním oblastem soukromého práva – smlouvám, dispozicím s majetkem včetně práv k nehmotným statkům, ochraně dat, pracovněprávním vztahům, obchodním korporacím a mezinárodnímu obchodu.

 

Proč právě spolupráce s Personal Connect?

S paní Lemerovou jsem spolupracovala již za doby mého působení v kanceláři Saxinger, Chlupsky & Parrner a její poctivý a systematický přístup k práci mě okouzlil. Když jsem před časem přišla na návštěvu do kanceláře Personal Connect, byla jsem znovu okouzlena perfektním dizajnem a funkčním uspořádáním kanceláře.  Asi jsme obě cítily potřebu alianční spolupráce poradenských firem a navíc možnost efektivního sdílení prostor kanceláře byly již jen malým krůčkem k užší spolupráci. Také jsem se v poslední době věnovala pracovně právní problematice, protože je to oblast, která je funkčním předpokladem každého podnikání. S lidmi je „trochu těžká práce“ (to v pravém i pozitivním slova smyslu) a bez nich už to vůbec nejde. Proto se nyní snažíme společně radit prostřednictvím Střediska personálních služeb, jak úspěšně vybírat, organizovat, řídit, motivovat lidské zdroje.

 

Jakou roli hraje tedy právník ve Středisku personálních služeb?

Několikerou: především se bude podílet na úvodním auditu, aby se zjistilo, zda jsou řádně sepisovány pracovně právní smlouvy, jejich změny, zda zaměstnavatel legálně postupuje při ukončení pracovněprávních vztahů, zda jsou v pořádku vnitřní předpisy, požadavky na pracovní podmínky a případně bezpečnost práce, jaké jsou pravomoci řídících pracovníků nejen v oblasti personalistiky, zda jsou správně smluvně zakotveny, jaký je systém a management všech pracovně právních dokumentů a další. Dále je nutné spolupracovat s poradci na řešení rizik spojených s tím kterým druhem práce, navrhnout právní zajištění doporučené motivace. Navíc, Středisko personálních služeb by nemusel být jen jednorázový projekt, nýbrž dlouhodobá poradenská péče o klienta, s čímž je spojeno i průběžné poradenství o každodenních otázkách pracovněprávních vztahů.

 

Jak si má podnikatel nebo i jen zaměstnanec poradit s náloží nové legislativy?

Není potřeba propadat panice. Je pravda, že tak rozsáhlá změna právních předpisů nenastala od počátku 90. let, kdy byly změny vedeny jinou motivací. Asi je dobré si předsevzít, že tato velká změna od 01.01.2014 je podnícena snahou právo modernizovat a přizpůsobit potřebám každodenního života a podnikání, a nikoli působit zmatek a příkoří. Nyní je nutné se soustředit na vhodnou aktualizaci poměrů obchodních korporací (do konce června 2014) a postupně aktualizovat základní smluvní dokumenty, které jsou nástroji pro obchod (například všeobecné obchodní podmínky). V každé situaci raději po poradě s odborníkem ověřovat, zda nedošlo ke změně předpisu, které se týká. Může to být časově náročné, ale raději předem, obezřetně a s rozvahou!

 

Máte čas i na jiné aktivity, než jen výkon profese?

Čas není… čas si musíme udělat, tady rozumně rozdělit mezi práci (ve smyslu té výdělečné) a jiné aktivity. Mnoho let jsem členkou Rotary International, od roku 2003 členkou Rotary klubu Praha City. Členy nepojí jen přátelství, ale především poslání k „službě nad vlastní zájmy“. Služba není jen donátorství či charita, je to pomoc na úrovni klubu, potřebným v komunitách tuzemských i mezinárodních, jako je např. Dětský domov Pepa u Příbrami.

Ráda si také udělám čas na golf, plavání nebo turistiku na horách, a to nejlépe s rodinou, manželem a 11 letým synem.

 

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Alexandra Lemerová